REGULAMIN KORZYSTANIA

Z LODOWISKA W SKAWINIE

PRZY ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 71. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko jednej osoby.
2. Za pozostawione bez opieki przedmioty w na terenie lodowiska nie ponosimy odpowiedzialności.
3. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowisk tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dzieciom do lat 12.
4. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.
5. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Podczas pracy maszyny na lodzie zabrania się wchodzenia na taflę. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
6. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
7. Palenie tytoniu/e-papierosów i spożywanie alkoholu na terenie lodowiska jest zabronione.
8. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom będącym pod wpływem alkoholu.
9. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
10. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
11. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach.
12. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych.
13. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem
14. Zabrania się przebywania na tafli lodu w obuwiu mogącym uszkodzić taflę (szpilki, podkute podeszwy, korki itp.).
15. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie przerw technicznych oraz w czasie nie ujętym w harmonogramie.
16. Jednorazowo na tafli może przebywać max. 70 osób.
17. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
18. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego.
19. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów.
20. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
21. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, wykonywania piruetów, skoków (elementów jady figurowej) itp.
a. jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami,
b. wnoszenia i układania na tafli lodowiska pachołków , ochraniaczy itp
c. rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,
d. siadania na bandach lodowiska,
e. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
f. wprowadzania zwierząt,
g. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
22. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić porządkowemu.
23. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
24. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

25. Parking przy Lodowisku jest  bezpłatny  na czas korzystania z lodowiska .

26.  Parking płatny dla osób nie korzystających z lodowiska 20 zł /1 godz
27. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być wobec nich zastosowane kary administracyjne .

28. Wyjście na zewnątrz obiektu w łyżwach z wypożyczalni będzie karane kwotą 20 zł ( cena ostrzenia )

29. Prosimy o przemyślane zakupy gdyż nie ma zwrotów.

Reklama

Dołącz do nas na Facebook

Licznik odwiedzin

990363
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkich
112
237
1620
2129
7071
16632
990363
W ciągu 60 minut było: 11
Twoje IP: 34.239.176.54
Czas: 2024-06-18 13:39:01